Vi er Undervisningsmiljø-repræsentanterne

Danske Skoleelever og Dansk Center for Undervisningsmiljø faciliterer kurser, så skoleeleverne kan blive uddannede undervisningsmiljørepræsentanter (UMR).

Vi planlægger onlinekurser i foråret 2021. For elever, tilmeld her

Mere om UMR-kursus